sqen

Zhvillohet aktiviteti me temë Kulturë dhe Mobilitet | Shkolla e mesme “Petro Nini Luarasi”

20190520_093552

Në datë 03 qershor 2019, Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane”, zhvilloi aktivitetin me temë “Kulturë dhe Mobilitet” në shkollën e mesme “Petro Nini Luarasi”.

Qëllimi aktivitetit është ngritja e kapaciteteve tek të rinjtë nëpërmjet trajnimeve dhe aktiviteteve në kuadër të këtij projekti.  Përfaqësues të Qendrës Youth Act së bashku me ekspertë të fushës trajnuan  nxënësit e pranishëm mbi Kulturën dhe Mobilitetin, cfarë kuptojmë me Mobilitet dhe si mund të angazhohen në këto shkëmbime në nivel lokal dhe Europian.

Nxënësit treguan eksperiencat e tyre në lidhje me shkëmbimet rinore të cilat ishin bërë pjesë vetë ose duke dëgjuar nga bashkëmoshatarët e tyre.  Në përfundim të takimit nxënësit u informuan mbi takimet e rradhës të cilat do të bëhen në kuadër të këtij projekti si dhe aktivitetet që do të zhvillohen.

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Partners Albania for Change and Development në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”.