sqen

Youth for change

logo

Donatori: Projekt nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC) dhe me mbështetjen financiare të Leviz Albania.

Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2020 – Dhjetor 2020

Rreth projektit: Ky projekt shtrihet në Bashkinë e Kurbinit dhe synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare gjithëpërfshirëse.