sqen

Workshop “Fuqizimi i vajzave dhe të rinjve përmes sportit dhe aktivitetit fizik” | Durrës

Më datë 5- 09 Tetor 2018, nën drejtimin e GIZ , në Resortin “Tropikal”, Durrës , u zhvillua një workshop  mbi përfshirjen sociale përmes sportit në rajonin e Ballkanit me tematikë “Fuqizimi i vajzave dhe të rinjve përmes sportit dhe aktivitetit fizik”

Në këtë seminar morrën pjesë përfaqësues të Qendrës Youth Act, trajnerë, mësues të edukimit fizik, punonjës socialë, pedagogë nga kryeqyteti, rrethet Fier, Shkodër, Elbasan, Prishtinë, Maqedoni, Serbi.

45951584_10217058882040136_3952786564332912640_n

Qëllimi i këtij trajnimi ishte pajisja e  trajnerëve, mësuesve të edukimit fizik, punonjësve socialë, pedagogëve me metoda dhe ide se si të përdorin sportin dhe aktivitetin fizik për fuqizimin e vajzave dhe grave të reja. Ajo që spikati ishte implementimi i teknikave dhe metodave të mbështetura në parimet e mësimdhënies dhe trainimit sportiv duke siguruar konkretisht një rezultat të prekshëm dhe të matshëm i cili bëhej visible drejtpërdrejt në situatat konkrete, në përfundim të cdo lloj veprimtarie. Të tila mund të përmendim prezantimet dhe diskutimet mbi tematika si: “Stereotipet Gjinore”, “Aktivitetet Fizike dhe Shëndeti i Femrave”, ” Probleme Praktike, Zgjidhje Kreative “, “Zhvillimi i Aftësive Jetësore Përmes Sportit”, “Dobësitë, Dhuna dhe Trauma”, ” Metodologjia e Frisby”, “Zhvillimi i Programit Sporti  për Vajzat” “Krijimi i Hapësirave të Sigurta”,” Roli i Modelit  Femër” …etj. Këtij qëllimi i shërbyen edhe praktikat e zhvilluara në bregdet si dhe terrenin sportiv të resortit, nën një frymë mirëkuptimi dhe entuziazmi ku vlen të theksohet se bashkëpunimi, ndërthurrja e punës së punonjësve socialë me specialistët e sportit krijon baza të shëndosha për një sukses të garantuar në përfshirjen e vajzave të reja dhe grave në aktivitet fizik dhe sport, por jo vetëm.

45730410_10217058882840156_2111097930608803840_n