sqen

Trajnim “Aktivizëm dhe Lidership”

logoQendra Youth Act zhvilloi modulin e trajnimit “Aktivizëm dhe Lidership”, në kuadër të projektit “YOUth FOR CHANGE” me nxënësit e gjimnazeve të Bashkisë së Kurbinit dhe konkretisht At Shtjefën Gjeçovi (Laç), Arif Halil Sulaj (Mamurras), At Shtjefën Kurti (Gore) dhe gjimnazit të Milotit. Ky projekt financohet nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Projekti synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte nxitja e të rinjve drejt aktivizmit në çështje komunitare, evidentimi i tipareve të lidershipit dhe nxitja e debatit si një element i rëndësishëm në shpalosjen e personalitetit dhe të karakteristiksve të gjithësecilit.
Një pjesë e mirë e nxënësve pohuan se ishin përfshirë në aktivitete vullnetare në dobi të komunitetit. Nga ana tjetër, ata ishin të ndërgjegjësuar se përveç se një ndihmë në komunitet, këto angazhime i shihnin edhe si eksperienca motivuese dhe eksploruese. Mungesa e një Qendre Rinore përbën një problem që të rinjtë e Bashkisë Kurbinit të mund të mblidhen e të diskutojnë mbi çështje të ndryshme që shqetësojnë komunitetin. Ata dëshmuan se janë të vetëdijshëm e të vëmendshëm ndaj problemeve sociale, prandaj edhe angazhimin në këtë projekt e shohin si një mundësi shumë të mirë për të bërë  diçka në përmirësim të situatës. Projektimi i vetëvetes si lider të së ardhmes ndikon në përfshirjen e tyre në procese vendimmarrëse që në moshë të re dhe forcon mendimin se angazhimi shoqëror është detyrë
qytetare.