sqen

Train of Trainers

tot

Qendra Youth Act zhvilloi trajnimin me temë “Train of Trainers”, aktivitet i projektit YOUth FOR CHANGE, financuar nga LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Në trajnim u përfshinë nxënësit e Këshillit Rinor të rrethit Kurbin të cilët përfaqësojnë Komunitetin Rinor dhe shërbejnë si urë komunikimi mes të rinjve të rrethit të Kurbinit dhe përfaqësuesve të qeverisjes vendore. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të kuptonin rolin e trajnerit në efektivitetin e trajnimit, rëndësinë e dinamikës së grupit dhe rolet e ndryshme në grup.

Ky trajnim u fokusua në elementët kryesorë të komunikimit dhe rëndësinë e tyre në vendosjen e
marrëdhënieve të ndërsjella dhe efikasitetin social. Si rrjedhojë, në këtë trajnim nxënësit u nxitën
të ngrihen e të flasin para grupit rreth një çështjeje të caktuar. Sa të aftë ishin ata në shmangien e
emocioneve, qartësinë në të shprehur, përqendrimin në pikat kryesore të idesë, drejtimin e
vëmendjes së grupit drejt thelbit të çështjes, nxitjen e debatit etj. Nga ana tjetër, nxënësit pjesëmarrës praktikuan dhe u njohën me teknika që përdoren në situata të caktuara të cilat përmirësojnë edhe aftësitë e tyre në menaxhimin e grupit.