sqen

“Tirana Hakathon” – Zbulimi i talenteve për të ardhmen dixhitale

Në datë 28 Shkurt, PHD (c) Sokol SHURDHI Head Of ICT Universiteti Barleti, realizoi DemoDay në gjimnazin Besnik Sykja, në kuadër të projektit “Rinia Novatore dhe Sipërmarrëse” financuar nga Agjensia Kombëtare e Rinisë. Ky projekt ka si qëllim promovimin e kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë përmes nxitjes së ideve inovatore teknologjike dhe promovimit të modeleve të suksesshme në biznes.

Gjatë këtij aktiviteti u evidentuan projekt idetë e të rinjve të këtij gjimnazi që do konkurojnë në bootcampin final me të rinjtë e qyteteve të Beratit, Durrësit, Pogradecit, Shkodrës dhe Tiranës.​
Grupet e përzgjedhura u njohën me konceptet e modelit të biznesit, biznes planit dhe pitching. Gjatë bootcampit final përpara se të paraqesin idenë e tyre para një jurie, ata do marrin trajnimet specifike rreth biznes model Canvas, rëndësia e mirëstrukturimit të tij, ndërtimi planit financiar, dhe perfeksionimi i një pitching konkurues. Idetë e gjimnazit Besnik Sykja varionin nga Binese të vogla që përfshijnë Pet Therapy, tek një Smart Locker në qytetin e Tiranës me një numër në rritje të vazhdueshme të turistëve.