sqen

Thirrje për të rinjtë e qytetit të Korçës

logo Reload-page-001

Qendra Youth Act është angazhuar në zbatimin e projektit Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor”, financuar nga programet e BE-së dhe mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) si dhe Bashkia Korçë.  Projekti, i cili fillon  më datë 1 Qershor 2019 dhe mbaron më 31 Dhjetor 2019, synon avantazhimin e të rinjve në politikëbërje si dhe komunikimin aktiv me pushtetin lokal.

100 nxënës ekselentë të 6 gjimnazeve të Bashkisë Korçë dhe konkretisht:

 • Gjimnazi “Themistokli Gërmenji” – 20 nxënës
 • Gjimnazi “Ymer Dishnica” – 20 nxënës
 • Gjimnazi “Isuf Gjata” – 20 nxënës
 • Gjimnavi “Irakli Terova” – 20 nxënës
 • Gjimnazi në Molaj – 10 nxënës
 • Gjimnazi në Voskop – 10 nxënës

Projekti planifikon:

 • ngritje kapacitetesh, trajnime mbi Aftësitë Sociale, Trajnime mbi Aftësitë Sipërmarrëse, Nocione të programit STEAM për nxënësit e ekselencës;
 • sesione informuese mbi përfitimet e kartës rinore, programet e mobilitetit, programet e vullnetarizmit etj.
 • aktivitete dypalëshe (këshill rinor-autoritet lokal) në dobi të komunitetit rinor.

Për sa më sipër, Qendra Youth Act fton të rinjtë e interesuar të këtyre shkollave të angazhohen në aktivitetet e parashikuara në këtë projekt. Përzgjedhja e këtyre të rinjve do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

 • Të jenë nxënës së klasës së 11-të dhe 12-të.
 • Të jenë nxënës ekselentë.
 • Të jenë të interesuar në tema që trajtojnë çështje sociale, angazhime e inisiativa rinore, vendimmarrje e zhvillim të lidershipit.
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat e interesuar pavarësisht përkatësisë gjinore, etnike, sociale dhe ekonomike.

Përzgjedhja e këtyre nxënësve do të bëhet në bashkëpunim me përfaqësuesit e shkollave si dhe komisioni i ngritur nga Qendra Youth Act.

Afati i fundit i aplikimit:  27 shtator 2019.

APLIKO KËTU!