sqen

Thirrje për Praktikë Janar-Mars 2017

Poster- Thirrja per praktike janar-mars 2017

Lëvizja Europiane në Shqipëri ka kënaqësinë t’ju njoftojë për mundësinë për të aplikuar për një praktikë 3-mujore duke filluar nga janari i vitit të ri 2017.

Kjo mundësi është e hapur për të gjithë të rinjtë e interesuar për t’u bërë pjesë e një eksperience pune, duke u angazhuar në fusha si: kërkimi shkencor, zbatimi i projekteve të ndryshme, realizimi  i artikujve të cilët publikohen në EuroSpeak, si dhe menaxhimi i mediave sociale apo mbështetje administrative për stafin.

Praktikantët do të kenë mundësi të thellojnë njohuritë e tyre sa i përket Procesit të Integrimit Europian të Shqipërisë dhe politikave dhe institucioneve  të BE-së.

Ndër të tjera do të kenë qasje të lirë në bibliotekën e EMA-s e cila përfshin një numër të konsiderueshëm të publikimeve në fushën e studimeve europiane, si dhe bëhen automatikisht anëtarë të Rrjetit të Mbështetësve. Në fund të praktikës, angazhimi i tyre do të njihet me një Certifikatë.

 

Zhvillimi i praktikës pranë zyrave tona tanimë është kthyer në një traditë të suksesshme dhe ftojmë të gjithë të rinjtë e interesuar, studentë dhe profesionistë të rinj të aplikojnë brenda datës 23 dhjetor,  duke dërguar CV-në dhe një Letër Motivimi në adresën e-mailit: [email protected].

Çdo dokument duhet të ketë emrin e aplikantit dhe subjekti i mesazhit duhet të jetë: Aplikim për Praktikë – Emër Mbiemër.

 

*****

Të interesuarit duhet të përmbushin kushtet e mëposhtme:

o    Të jenë të paktën në vitin e tretë të studimeve universitare me fokus (drejtësi, shkenca sociale dhe ekonomike, gazetari dhe të tjera të ngjashme)

o    Të zotërojnë mjaft mirë gjuhën angleze (Niveli B2/mesatar). Njohja e gjuhës shqipe është e detyrueshme;

o    Të kenë njohuri të mira të paketës Microsoft Office;

o    Njohje dhe familjaritet në përdorimin e rrjeteve sociale;

o    Të jenë në gjendje për të punuar në ekip, por edhe në mënyrë të pavarur;

o    Të jenë krijues dhe fleksibël.

 

Pas shqyrtimit të të gjitha aplikimeve, do të shpallen kandidatët e zgjedhur për intervistë.