sqen

Thirrje për aplikim: Takime diskutuese njëditore me të rinjtë shqiptarë

Group Of College Students Sitting At Table Having Discussion

Perspektivat e punësimit të të rinjëvePasqyrë
Çfarë:  Takime diskutuese njëditore me të rinj
Mosha: 18-25 vjec
Afati i fundit:  08.Tetor 2017
Përshkrimi
Instituti i studimeve sociale dhe humane – Tiranë po realizon një projekt lidhur me statusin e punës në Shqipëri, në të cilin analizohen dinamikat e punësimit në vend, vecanërisht praktikat e vetëpunësimit.
Vetëpunësimi paraqet një fushë shumë pak e hulumtuar dhe analizuar si nga aspekti ekonomik – ndikimi i përgjithshëm në ekonomi ashtu edhe nga ai social – efeketet në kualitetin e jetës së të vetëpunësuarve.
Analiza që Instituti e ka kryer flet për një nivel tejet të lartë të vetëpunësimit në Shqipëri, dy deri tre herë më shumë se ne vendet e rajonit si dhe ato të Unionit Evropjan.
Pyetjet
Çka do të thotë një nivël kaq i lartë i vetëpunësimit?
Si po gjinden të rijtë në një treg pune ku dominon vetëpunësimi dhe jo punësimi i rregullt?
Cilat janë politikat, edukimi dhe trajnimi që i nevojitet gjeneratës së re shqiptare për të gjetur një punë të sigurt dhe afatgjate?
Të gjitha këto pyetje duam ti diskutjmë në një seri takimesh me të rinj nga qytetet e Elbasanit, Korçës, Vlorës, Shkodrës dhe Tiranës.
Fomati i disutimit
Formati i takimeve do të jetë në formë të një fokus grupi gjysëm të stukturuar me pyetje dhe moderim nga ana e përfaqësuesve të Institutit. Secili nga pjesëmarrësit mund të diskutojnë në cilëndo nga çështjet që hapen për diskutim duke kaluar fjalën nga një pjesëmarrës në tjetrin.
Për të marrë pjesë në këto diskutime ju lutemi plotësoni formularin për aplikim.

FORMULARI I APLIKIMIT