sqen

Të rinjtë në mbrojtje të natyrës

POSTER REC print-page-001
Donatori: Regional Environmental Center (REC)- Albania

Kohëzgjatja e Projektit: Dhjetor 2016 – Qershor 2017

Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e të rinjve në mbrojtjen e mjedisit. Sensibilizimin e tyre që një mjedis i pastër sjell një jetë cilësore e të shëndetshme.