sqen

Të rinjtë kundër bullizmit përmes aktiviteteve sportive

AHP-21Donatori: GIZ Albania

Kohëzgjatja e Projektit: Tetor 2017- Dhjetor 2017

Rreth projektit: Projekti synon nxitjen e aktiviteteve sportive si instrumente për të luftuar dhunën në shkollë. Gjithashtu, është synuar edhe ndërgjegjësimi i të rinjve  për kërcënimet që vijnë nga mënyra të ndryshme si dhe është dhënë informacion se si të adresojnë dhunën, veçanërisht ngacmimi në shkollë.