sqen

Seminar: Roli i Kartës Rinore Evropiane | Bruksel

87271812_2745981682182140_7134366528958365696_o

Në datat 2-4 mars 2020, përfaqësues të Qendrës Youth Act morën pjesë në seminarin e rradhës organizuar në Bruksel nga European Youth Card Association. Të pranishëm në këtë seminar ishin organizata të shoqërisë civile, universitete, institucione të arsimit të lartë nga vende të ndryshëm të Evropës të cilët kanë të drejtën të shpërndajnë Kartën Rinore Evropiane në vendet e tyre.

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi i eksperiencës me përfaqësues të ndryshëm dhe evidentimi i institucioneve që kishin një performancë më të lartë në promovimin e Kartës Rinore Evropiane.
Disa nga rastet e suksesit të prezantuar në këtë aktivitet ishin: Agència Catalana de la Joventut, City of
Vila Nova de Gaia, etj.

87383911_2743553805758261_1602597459442270208_n 88079325_2743553479091627_3425417949647732736_n 88144287_2743553472424961_2188028457101819904_n