sqen

Qendra Youth Act, hap thirrjen për Koordinator Lokal | Korçë

logo Reload-page-001Qendra Youth Act, në mbështetje nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), është
angazhuar në zbatimin e projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor”, financuar nga
programet e BE-së i cili fillon më datë 1 Qershor 2019 dhe mbaron më 31 Dhjetor 2019. Projekti synon
avantazhimin e të rinjve në politikëbërje si dhe komunikimin aktiv me pushtetin lokal. 100 nxënës
ekselentë të 6 shkollave të Bashkisë Korçë (4 nga qyteti, 1 nga Mollaj dhe 1 nga Voskopi) do të jenë
pjesë e trajnimeve dhe të aktiviteteve të parashikuara në projekt. Ekspertë të fushave përkatëse synojnë
identifikimin dhe trajnimin e nxënësve të ekselencës në fusha të ndryshme. Nga ana tjetër, aktivitetet
dhe sipërmarrjet e lidhura me to do të jenë në interes të publikut dhe të vetë të rinjve.

Në zbatim të projektit Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor, Qendra Youth Act, hap thirrjen për Ekspert/Koordinator Lokal i/e cili do të angazhohet në organizimin e disa sesioneve trajnuese si dhe
aktivitete të tjera të projektit. Eksperti/ja duhet të plotësojë kushtet si më poshtë:
– Të jetë nga qyteti i Korcës.
– Të ketë eksperiencë në organizime aktivitetesh e eventesh rinore.
– Të ketë eksperiencë në zbatimin e projekteve të tjera të ngjashme.
– Të zotërojë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.

 
Kandidatët e interesuar të paraqesin CV-në dhe Letër motivimi brenda datës 12/09/2019 në adresën: [email protected]