sqen

Prezantimi i Kartës Rinore dhe Kampit Rinor Rural | Selenicë

 

29 Shtator 2023 – Së bashku me Stiven, anëtar i Panelit Rinor EYCA, dhe Maylindën zhvilluam një takim informues me maturantët e shkollës “Hajderin Beqari” në Selenicë, mbi Kartën Rinore Evropiane, Panelin Rinor dhe Kampin Rural Rinor.

Diskutuam për përfitimet e kartës rinore si dhe kampin rinor rural, një projekt ambicioz që synon të mbledhë në Spanjë të rinj nga zonat rurale të shteteve anëtare të EYCA.

Maturantët shprehën interesin për t’u bërë pjesë e këtyre inisiativave rinore të cilat i ndihmojnë ata për të zhvilluar më shumë kapacitetet e tyre.