sqen

NEW START: Educate in Healthy, Safety and Security Environment

LOGO PROJEKT-page-001

Partneri: Bashkia Kurbin

Donatori: Italian-Albanian Debt for Swap Program (IADSA)

Kohëzgjatja e Projektit: Korrik 2020 – Mars 2022

Rreth projektitQëllimi i përgjithshëm është krijimi i një mjedisi më të mirë për edukimin e nxënësve të shkollës 9- vjeçare “Migjeni” në Mamurras si dhe ndërgjegjësimi i prindërve, mësuesve e nxënësve mbi mundësitë e zhvillimit të një shoqërie të shëndetshme e sociale.