sqen

Local youth workshop – We are Europeans

87773146_196451534917431_9107050995195576320_n

Qendra Youth Act zhvilloi workshop-in e radhës “We are Europeans” me të rinj e studentë në ambientet e Universitetit Marin Barleti. Në këtë aktivitet të rinjtë diskutuan mbi:

– mundësitë e përfshirjes së tyre në procese të qeverisjes vendore, qëndrore e më gjerë,

– rëndësinë e gjithëpërfshirjes pa dallim përkatësie fetare, niveli shoqëror, race e gjinie,

– vlerat që duhen ndërtuar me qëllim emancipimin dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë me qëllim rritjen e pjesëmarrjes efektive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE.

87484023_219285189266197_5451867692669599744_n 88084604_627231514740190_4233977355942494208_n