sqen

Konferenca finale e projektit “YOUth Acting”

​Qendra Youth Act në datë 9 Shkurt, organizoi konferencën finale të projektit “YOUth Acting” i cili zbatohet në partneritet me Qendrën Aarhus Shkodër dhe Qendrën e Shërbimeve Sociale Kukës, si dhe është financuar nga Lëviz Albania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Me pjesëmarrjen e të rinjve të përfshirë në projekt nga qyteti i Shkodrës, Vlorës, Korcës dhe Kukësit, gjithashtu pjesëtarë nga disa bashki të vendit, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile e përfaqësues të institucioneve akademike u prezantuan praktikat dhe rezultatet e përfituara nga projekti. Gjithashtu ndërtimi i partneriteteve, shkëmbimi i ideve dhe diskutimi mbi mundësi të tjera që promovojnë vullnetarizmin e nxisin pjesëmarrje masive të të rinjve ishin në fokus të këtij eventi.