sqen

Këshilli Rinor në takim me përfaqësues të Bashkisë Korçë

IMG_2571
Në kuadër të projektit projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qendra Youth Act zhvilloi takimin 2-palësh mes përfaqësuesve të Bashkisë Korçë dhe Këshillit Rinor të qytetit. Takimi synoi forcimin e bashkëpunimit mes palëve dhe aktivizimin e të rinjve në vendimmarrje. Pikat kryesore të diskutimit u bazuan në sfidat që duhen kapërcyar për ndërtimin dhe promovimin e një rrjeti të qëndrueshëm rinor i cili duhet të synojë përfshirjen e jo vetëm të të rinjve gjimnazistë, por të mbarë komunitetit. Takimi pasardhës do të fokusohet në diskutimin e inisiativave dhe të angazhimeve konkrete rinore.
IMG_2572IMG_2574IMG_2575IMG_2576
IMG_2573