sqen

Hapen aplikimet për Politea, shkollën verore të vendeve të Ballkanit Perëndimor

logo politeia novo_001

Qendra për Demokraci ju fton të aplikoni për POLITEA shkolla e rajonit për të rinjtë që do të mbahet në datat 1-6 Prill 2019 në Danilovgrad, Mal i Zi.

Shkolla e parë Politea për shoqërinë civile është mbajtur në 1997 përgjatë protestës së madhe dhe të gjatë të studentëve ku të rinjtë fituar njohuri mbi vlerat demokratike dhe Europiane. Që në atë kohë, qindra të rinj kanë qenë të prekur dhe motivuar për t’u përfaqësuar aktivisht në procesin social dhe politik. Është njohur si një nga liderat e programeve të edukimit jo-formal në Ballkanin Perëndimor për shkak të zgjedhjes së përkryer të lektrorëve, metodologjisë interaktive gjithashtu dhe përzgjedhjes të kualifikuar të pjesëmarrësve.

Shkolla Politea është tani duke rritur nivelin e Rajonit nëpërpjet projetit “Të rinjtë e Ballkanit për Europë” dhe do të përfshijë pjesëmarrës dhe lektorë nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia.

Disa nga temat kryesore për Politea këtë vit do të jenë:

  • Europa dhe Ballkani Perëndimor – Integrimi dhe Zgjerimi; Reformat si kriteret e caktuara për vendet e Ballkanit Perëndimor – Sfidat kyçe; Organizimi Reformave përmes Kapitujve të Negociatave;
  • Shteti i së Drejtës dhe të Drejtat Themelore – Prespektiva Strategjike dhe Implementimin e Reformave;
  • Punësimi dhe Kohezioni Social – Dimensioni Social i Integrimit të BE; Programet e Bashkimit Europian për të rinjtë 2014-2020;
  • Hartimi i politikave publike dhe Metodologjia e Monitorimit; Dialogu Informal dhe i Strukturuar përmes të rinjve dhe vendimarrësve;
  • Projekte në grup nga këndvështrimi Lokal dhe Rajonal;

Pjesëmarrësit në shkollën e Ballkanit Perëndimor Politea për përfaqësues të rinj është hapur për studentë në vitin e fundit, studentë të diplomuar, profesionistë të rinj deri në moshën 28 vjeç. Pjesëmarrësit do të përzgjidhen sipas degëss, arritjeve të tyre akademike dhe politike të cilat përshtaten me temën e Shkollës Politea. Ata duhet të tregojnë mirëkuptim për procesin e Integrimit drejt Bashkimin Europian për vendet të Ballkanit Perëndimor dhe interes në fushën e drejtësisë, të drejtave themelore, punësimin e politikat sociale si dhe krijimin dhe monitorimin e politikave publike.

Vendet e lejuara:

Serbia, Mali i Zi, Maqedonia Veriore, Besnje dhe Hercegovina, Shqipëria, Kosova dhe Turqia.

Afati i fundit për të aplikuar është data 6 Mars 2019.

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe vakteve me mbështetje financiare nga Bashkimi Europian dhe bashkë-financim nga Balkan Trust për Demokraci.

Për të aplikuar ju lutem klikoni në këtë link.