sqen

Scholarship

Bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali

  Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018 Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Universitetin Camerino, Itali për ...

Read More »

Tarifat e zvogëluara nga Shteti Danez për studentët ndërkombëtarë në Universitetin Roskilde.

  Afati i fundit i aplikimit: 1 Mars (për cdo vit) Të studiosh në Danimark Kursi i ardhshëm fillon në Shtator 2017  Përshkrim i shkurtër: Një numër i limituar për heqjen e tarifës së shkollës dhe bursash në Danimark, ofrohen për studentët e talentuar që kanë mbaruar nivelin bacelor, të cilët vijnë nga shtet jashtë BE-së  dhe që i duhet ...

Read More »

Qeveria jep 1800 bursa për studentët. Kriteret e përfitimit.

Njoftohen të gjithë studentët që plotësojnë kriteret për të përfituar bursë se mund t’i paraqesin dokumentat edhe në datën 9 janar 2017. Dokumentacionet duhet të jenë me datën e muajit dhjetor 2016. V E N D I M  PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME ...

Read More »

Bursë në Univesitetin e Oxford-it.

Fondi Klarendon Scholarships në Universitetin e Oxford-it. Gazeta e Universitetit Oxford Shkalla:  Master dhe doktoraturë   Afati i fundit për të aplikuar: 6 Jan/20 Jan 2017 Vendi: Studime në Angli Kursi fillon në Tetor 2017   Përshkrim i shkurtër: Fondi Klarendon është një  skemë bursë e madhe, për të diplomuarit nga universiteti, e cila ofrohet në Univeristetin e Oxfordit, dhe ...

Read More »

BURSË NË PROJEKTIN EUROWEB+

THIRRJE PËR APLIKIM PËR BURSË NË PROJEKTIN EUROWEB+   Jeni të interesuar për të studiuar jashtë shtetit në një program Master? Projekti Euroweb + e mundëson këtë gjë. Projekti Euroweb + konsiston në një skemë bursash dhe është vazhdim i projektit Euroweb i programit Erasmus Mundus. Më datë 1 Nëntor 2016 janë hapur thirrjet për aplikim për bursa. Studentët e ...

Read More »

Bursa në Universitetin e Almerias, Spanjë

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, Spanjë Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Almerias në Spanjë. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – ...

Read More »