sqen

Bursë studimi në Universitetin FORDHAM, NY, SHBA

Fordham_University_5737205

Zyra e Pranimit të Universitetit Fordham ofron një numër të bursave në bazë të meritave dhe nevojave financiare që paraqet çdo studentë në formularin e aplikimit.

Bursa International Loyola vihet në dispozicion të studentëve me rezultate të larta akademike të shkollave të mesme të vlerësuara nga testimi SAT.

Çmimi është 12.500 $ / vit. Nuk ka asnjë formë të veçantë për aplikimin e bursave.

  • Afati I aplikimit

1 Janar

  • Lloji i diplomës:

Bachelor & Master

Për tu njohur më shumë mbi universitetin dhe programet që implementonm, ju lutem vizitoni faqen zyrtare