sqen

Aktiviteti Sporti për Zhvillim | Tiranë

22070349_1651340728231219_2142026090_o

Qendra Youth Act prej 4 ditësh është pjesëmarrëse në aktivitetin e rëndesishëm “Sporti për zhvillim” i cili organizohet nga zyra rajonale e GIZ. Ky aktivitet është i ndërthurur me seminare dhe aktivitete sportive të ndryshme.

Si mund të përdoret sporti për të zhvilluar një shoqëri të caktuar? Apo si mund të bashkëpunojë dhe përfshihet një person i përjashtuar nga një shoqëri e caktuar nëpërmjet sportit.

Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme sportive për gjithëpërshirje të personave të përjashtuar. Cilat janë aktivitetet sportive që mund të implementohen. Si të mbështesim zhvillimin personal të individëve. Si mund të përdoret sporti për të parandaluar dhunën, e cila është dhe një pikë kyçe e GIZ. Rrjetëzimi me të gjitha organizatat pjesëmarrëse dhe që kanë fokus të njëjtë.

22140047_1651340884897870_1912705707_o 22070582_1651340701564555_1542180869_o