sqen

Aktivitet në gjimnazin “Andon Z. Cajupi” | Tiranë

IMG_8843

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane“, zhvilloi sot aktivitetin me temë : Mbjellja e Pemëve në gjimnazin “Andon Z. Cajupi”.  Ky aktivitet u zhvillua nën spektrin e temës “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm” dhe ka si qëllim aktivizimin e të rinjve në punë vullnetare. Gjatë këtij aktiviteti 100 nxënës u pajisën gjithashtu me Kartën Rinore Evropiane dhe do të kenë mundësinë të përfitojnë nga ofertat që kjo kartë ofron në Shqipëri dhe 36 vende të Europës.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Partners Albania for Change and Development në kuadër të projektit “Youth Bank Hub”, i cili implementohet në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi.

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të organizatave rinore, iniciativave advokuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese për të rinjtë.
 IMG-8840 IMG-8839