Trajnimi i nxënësve në Gjimnazin “Halim Xhelo”, Vlorë

81
1
4
5
21
31
61
71

Në  kuadër të  projektit “Të Rinjtë Kundër Korrupsionit”, stafi i Youth Act zhvilloi trajnimin e rradhës me klubin e nxënësve të Gjimnazit “Halim Xhelo”në Vlorë. Trajnimi kishte si qëllim edukimin e të rinjve mbi çështjet e anti-korrupsionit.

Gjatë trajnimit nxënësit u njohën edhe me angazhimet që kanë marrë shtetet e tjera për të luftuar korrupsionin, duke i marrë si shembuj pozitive. Së bashku ata do të krijojnë një plan veprimi për praktikat më të mira advokuese kundër korrupsionit në qytetin e tyre. Disa nga çështjet kryesore që u trajtuan ishin edhe përkufizimet e korrupsionit nga nxënësit, si  e mendojnë ata, cenimi i të drejtave të njëriut nga ky fenomen si edhe u diskutuan menyrat më efikase  se si mund të  ngremë intolerancën publike ndaj korrupsionit.

Gjithashtu, u lançua edhe konkursi i esese i cili do të promovojë idetë e të rinjve mbi tematikat e korrupsionit. Esetë më të mira do të lexohen në Konferencen Finale që do të zhvillohet në Muajin Maj.