Trajnim nga Youth Act në Shkollën e Mesme ” Ernest Koliqi”

1e

Organizata Youth Act në bashkëpunim me Legambiente Vlorë/Albania, zhvilloi ditën e Premte në dt. 10 Mars, sesionin e trajnimeve mbi edukimin mjedisor me nxenesit e shkollës së mesme “Ernest Koliqi” Tiranë. Këto trajnime u zhvilluan në kuadër të projektit “Të Rinjtë në Mbrojtje të Natyres”

2e       3e

Tematika e trajnimeve ishte e fokusuar mbi klasifikimin e mbetjeve, pasojat e mbetjeve, riciklimi dhe mbi legjislacionin përkatës kombëtar dhe atë Evropian.

4e 5e

Në këtë trajnim morën pjesë 30 nxënësit e përzgjedhur nga plotësimi i pyetësorëve.

7e

8e

Aktiviteti i projektit “Të rinjtë në Mbrojtje të Natyrës” zbatohet në kuadër të programit “Shoqëri civile shqiptare për një Mjedis Evropian në Shqipëri #ACHIEVE, i cili realizohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri mbështetur nga @EuropianUnioninAlbania