Trajnerët dhe trajnimi në fushën e rinisë – Ndryshimet dhe sfidat


Diverse People and Training Concepts

 Kurs Trajnimi

9-13 Tetor 2017 | Pragë, ÇEKI

Ky aktivitet mbështet trajnerët aktive në nive lokal dhe / ose nivel kombëtar në fushën e rinisë. Trajnimi  është projektuar për të nxitur të menduarit kritik dhe aftësinë për t’u marrë me ndryshimet dhe sfidat në fushën e rinisë lidhur me aspektet civile dhe politike të punës së tyre.

Kursi i trajnimit do të fokusohet në zonën e re të kompetencave aktualisht me titull “Integrimi i një dimensioni politik në punën e trajnerëve”. Edhe pse zona e re kompetencë është ende në zhvillim të vazhdueshëm, pjesëmarrësit e kursit të trajnimit do të kenë mundësinë për të aplikuar në modelin e ri të kompetencave ETS për trajnerë në praktikë Kursi do të ofrojë shembuj të  praktike dhe metodave, si dhe të sigurojë hapësirë për pjesëmarrësit për të ndarë aktivitetet e tyre dhe praktikat më të mira. Kjo do të mbështesë trajnerët për të kuptuar më mirë kontekstin e punës së tyre dhe në lehtësimin e sfidave me të cilat ballafaqohen.

Për  më shumë informacione më të detajuar rreth aktivitetit dhe profilit të pjesëmarrësve klikoni këtu  

Aplikimi 

Afati fundit i aplikimit është data  18 Qershor 2017

Data e përzgjedhjes: 30 Qershor 2017

Për të aplikuar klikoni këtu  

Kostot e udhëtimit

Ky projekt është i financuar nga programi Erasmus +, Programi Rinia në Veprim. Të gjitha kostot si (akomodim, rimbursim udhëtimi, ushqim)  mbulohen nga organizatorët.

The Erasmus+ Youth in Action Programme

Kontakt për pyetje:

Tereza Keslová

E-Mail: [email protected]