Tarifat e zvogëluara nga Shteti Danez për studentët ndërkombëtarë në Universitetin Roskilde.

 

Roskilde University

Afati i fundit i aplikimit: 1 Mars (për cdo vit)

Të studiosh në Danimark

Kursi i ardhshëm fillon në Shtator 2017

 Përshkrim i shkurtër:

Një numër i limituar për heqjen e tarifës së shkollës dhe bursash në Danimark, ofrohen për studentët e talentuar që kanë mbaruar nivelin bacelor, të cilët vijnë nga shtet jashtë BE-së  dhe që i duhet një leje qëndrimi për të banuar dhe studiuar ne Universitetin Roskilde.

Institucioni mikpritës:

Universiteti Roskilde në Danimark.

 

Target Grupi:  Studentë Internacional jashtë vendeve të BE-së.

 

Vlera/Kohëzgjatja e bursës:

Tarifa e shkollimit e hequr dhe një bursë prej 7,800 Dkk në muaj për mbulimin e shpenzimeve të jetesës në Danimark.
Tarifa e shkollimit e hequr dhe bursa kanë një kohëzgjatje maksimale prej 22 muajsh për programet që fillojnë në Shtator.

Pranueshmëria:  

Ju duhet të jeni banor jashtë vendeve të BE-së, i cili jeni të detyruar të pagoni tarifa shkollimi jashtë vendit tuaj.

 Instruksionet e Aplikimit:

Ju apilkoni duke dërguar një letër motivimi dhe CV duke u fokusuar në anën akademike dhe okupacionet që keni  në aplikimin online për pranimin në programet e Masterit brenda afatit të fundit të aplikimit.
Nëse ju nuk keni një diplomë bacelor nga Danimarka ose keni përfunduar më shumë se një diplomë bacelor, dhe një prej tyre ka përfunduar jashtë Danimarkës, ose keni përfunduar një 1 ½ vjet top-up diplomë bacelor në Danimarkë në bazë të një shkallë të përfunduar jashtë Danimarkës ose jeni shtetas jashtë vendeve të BE-së dhe keni nevojë për një leje qëndrimi për studime, duhet të regjistroheni jo më vonë se 1 mars për hyrjen në Shtator.

Vizitoni faqen e websitit për më tepër informacione.

https://ruc.dk/en/step-5-tuition-fees-tuition-fee-waivers-and-scholarships