Stafi

 • Sabina Borakaj
  Drejtor Ekzekutiv
  Ka përfunduar studimet e larta për Shkenca Politike dhe Master Shkencor për Studime Europiane dhe Administrim Publik. Eksperiencë 6 vjecare në menaxhimin dhe koordinimin e projekteve të ndryshme me fokus të rinjtë. Koordinatore e Kartës Rinore Evropiane (EYCA) për territorin shqipëtar.
 • Shpetim Cami
  Menaxher Projekti
  Prof.As.Dr. Shpëtim Cami, është Menaxher Projektesh pranë Qendrës Youth Act. Ai është ekspert në fushat që lidhen me shkencat politike, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë. Ai ka një eksperiencë shumëvjeçare në fushën akademike, trajnime dhe administratë publike.
 • Suela Topi
  Specialist Finance
  Ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë dhe Master në Menaxhim Bioznesi. Ka një eksperiencë të gjerë si Specialiste Finance në sektorin privat dhe në organizata jo-fitimprurëse. Ka një eksperiencë të gjere në menaxhim dhe administrim biznesi si dhe koordinim të projekteve të ndryshme.
 • Erion Muça
  Ekspert Komunikimi
  Ka përfunduar studimet e larta Bachelor dhe Master në Gazetari dhe Shkenca Komunikimi pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gazetarisë dhe Shkencave të Komunikimit. Ai gjithashtu është Gazetar dhe Opinionist, prezent në media me shkrime dhe studio televizive prej më shumë se 10 vitesh.
 • Aurela Toska
  Eksperte Prokurimi
  Aurela Toska është angazhuar pranë Youth Act që nga 1 Maji i 2017 si specialiste prokurimesh. Me një eksperiencë të gjatë në sektorin privat në fushën e prokurimeve dhe koordinatore për disa projekte në bashkëpunim me UNDP, Universitetin Valle Giuglia (Romë) dhe disa Bashki të vendit.
 • Blerina Hoxha
  Koordinator
  Eshtë diplomuar në Bachelor në Ekonomiks dhe Master Shkencor në Ekonomisk pranë Universitetit të Tiranës. Ka qenë pjesë e alumnit në organizatën “Network of Excellent Students”. Blerina aktualisht është kordinatore pranë qendrës “Youth Act”.
 • Margil Dajzmaili
  Specialist IT
 • Alfons Harizaj
  Ekspert Trajnimi
  Dr. Alfons Harizaj, ka eksperiencë të gjatë në vlerësimet dhe provimet kombëtare të standartizuara në edukim dhe ka luajtur rol aktiv në projekte të rëndësishme ndërkombëtare të vlerësimit të arritjeve arsimore në vendin tonë.