Të promovojmë të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve përmes kryeveprave të letërsisë

doracak-youth act_pages-to-jpg-0001

Donatori: Financuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e World Vision dhe SEEYN.

Kohëzgjatja e Projektit: Prill 2019 – Nëntor 2019

Rreth projektit: Qëllimi i projektit është që të ilustrojë të drejtat e njeriut përmes kryeveprave të letërsisë, duke kombinuar aspekte teorike dhe praktike të fushës së ligjshmërisë dhe të drejtave të njeriut. Projekti realizohet duke përfshirë një grup të rinjsh universitarë, nën drejtimin e ekspertëve të fushës të cilët do të organizojnë krahas konkursit letrar një seri trajnimesh në fushën e të drejtave të njeriut. Në mbyllje të Konkursit, të rinjtë universitarë do të organizojnë gjyq simulues mbi çështje të lidhura me të drejtat e njeriut.

Ky projekt zbatohet nga Qendra Youth Act, i financuar nga Bashkimi Europian dhe me mbështetjen e World Vision in Albania and Kosovo dhe South East European Youth Network.