Plotësim pyetësorësh në Gjimnazin Petro Nini Luarasi

U zhvillua në datë 23 Janar plotësimi i pyetësove me nxënësit e shkollës Petro Nini Luarasi, në lidhje me sasinë e informacionit që ata kanë mbi mbetjet urbane dhe riciklimin. Ky aktivitet, pjesë e projektit ” Të Rinjtë në Mbrojtje Të Natyrës – Edukimi mjedisor dhe aktivizimi i të rinjve mbi mbetjet urbane” zbatohet nga organizata Youth Act në kuadër të programit “Shoqëri civile shqiptare për një Mjedis Evropian në Shqipëri #ACHIEVE, i cili realizohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri mbështetur nga @EuropianUnioninAlbania

 

pnl

pnl2