Përgatitja e nxënësve të gjimnazit “Halim Xhelo” për fushatën e antikorrupsionit

8-600×450
9-600×450
10-600×450
11-600×450
12-600×450
1.1-600×450
1-600×450
2.2-600×450
2-600×450
3-600×450
4-600×450
5-600×450
6-600×450
7-600×450

Në  kuadër të  projektit “Rinia Kundër Korrupsionit” , klubi i nxënësve të gjimnazit “Halim Xhelo” në Vlorë prezantuan tek stafi i Youth Act punimet e krijuara dhe dizenjuar nga vetë ata për fushatën ndërgjegjësuese .

“Rinia kundër Korrupsionit” është një projekt i konceptuar dhe projektuar nga Youth Act në bashkëpunim me shkollat e mesme në Shqipëri për trajnimin dhe edukimin e vazhdueshëm  të të rinjve mbi çështjet e anti-korrupsionit.

Pjesë e këtij projekti është edhe fushata ndërgjegjësuese, ku nxënësit i  bashkohen nismës  për të luftuar këtë fenomen që cënon të drejtat e njeriut.

Të rinjtë e kësaj shkolle shprehën lirisht mendimet, idenë e tyre se si të gjithë sëbashku mund ti themi Stop Korrupsionit.