Kurs Online Falas – Të bisedojmë Anglisht!!

Të nxisim bashkëbisedimin në gjuhën angleze!

PËRSHKRIMI I KURSITSPEAKING COURASW

Në këtë kurs online falas të dhënë nga Instituti Alison, do të mesohet se si mund të bëhet një bisedë, si mund të përshendetemi në gjuhën angleze.

Ky kurs ju lejon për të praktikuar teknika të thjeshta që do t’ju japë besim në vetvete  kur takoheni dhe të përshëndeteni me njerëzit duke përdorur gjuhën angleze, si dhe rishikimin e foljeve ndihmëse themelore, foljeve kryesore, mbiemra dhe pyetje të hapura.

Ideale për ata që duan të përmisojnë të folurit në anglish  dhe ndihmon nxënësit në rrugën e tyre për t’u bërë më të sigurt gjatë komunikimit

ÇERTIFIKIMI

Për të qënë I kualifikuar në diplomimin e ALISON, ju duhet të studjoni  dhe të përfundoni të gjitha modulet dhe të merrni mbi 80% të pikëve në secilin kurs.

Linku për të tërhequr diplomën tuaj do tju bëhet e ditur në kohën e posaçme në ikonen My Certificates në llogarinë tuaj të hapur në web.

REZULTATET E MËSIMIT

Duke përfunduar këtë kurs anglisht ju do të jeni në gjendje të:

– Kuptoni bazat themelore të bisedës në anglisht;

– Shqyrtoni alfabetin anglisht;

– Mësoni rrugën e drejtë për të përshëndetur në gjuhën angleze;

– Të kuptuarit më të mirë të kontekstit në të cilin foljet e caktuara përdoren ..

 

Fillo Kursin : Këtu