EYCA EXCHCANGE PROGRAMME 2016

1
2
7
3
5
6

Youth Act Albania, përfundoi me sukses vizitën studimore në organizatën pritëse Allianssi në Helsinki.
Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të EYCA EXCHCANGE PROGRAMME 2016.
Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi i praktikave më të mira ndërmjet dy organizatave që implementojnë Kartën Rinore Evropiane.

Duke shkëmbyer eksperiencat midis njëri tjetrit zhvilluam ide te reja mbi zhvillimin e kartës në Shqipëri.

Falenderojmë European Youth Card Association që bëri të mundur pjesmarrjen e Youth Act Albania në këtë program.