Internship

Thirrje për praktikë

_Internship  ALDA size pic

      Përshkrim “The Regional Youth Compact for Europe” është një iniciativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqia me qëllim rritjen e  pjesëmarrjes efekive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, dhe negociatave të pranimit përmes ndërtimit të kapaciteteve, ngritjes së vetëdijes ...

Read More »

Internship në Gjermani.

Flyer_2017_eng-page-001

Intership në lidhje me biznesin Gjerman i ofron të rinjve të diplomuar dhe studenteve nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia mundësinë për praktikë nga tre deri në 6 muaj  pranë disa kompanive kryesore Gjermane. Praktikantët fitojnë një përvojë të mirë në kulturën e korporatës Gjermane dhe njihen me menaxhimin modern dhe organizimin e punës. Pas ...

Read More »

Praktikë në Bashkinë e Tiranës

bashkia-e-tiranes

Bashkia Tiranë kërkon 37 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit: 2 Administrim Biznes 4 Shkenca Sociale 6 Juristë 2 Inxhinierë Ndërtimi 1 Inxhinier Urbanistike 1 Inxhinieri Mjedisi 1 Inxhinieri Hidrike 1 Inxhinieri Rrjetesh 3 Punonjës Social 1 Sociologji 1 Psikologji 1 Inxhinieri Agrare 2 Agro-Biznes 2 Ekonomi Agrare 5 Akademia e Rendit 2 Financë 1 Ekonomiks ...

Read More »

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

11111

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e dytë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Nëse jeni duke studiuar apo keni ...

Read More »