Event

Western Balkan countries progressing together in EU Integration

rsz_dsc_1055

The First Regional Thematic Network Forum and Annual Conference of the ALDA – Western Balkans Network for Local Democracy were a momentum of exchanges among stakeholders of the Western Balkans engaged in the furthering of the EU accession processes of the Western Balkans countries. The events were organised on 26 and 27 February 2019 in Tirana with more than 80 ...

Read More »

Final Seminar EDUCATING YOUTH ON GENDER EQUALITY FOR BEING PROMOTERS AGAINST GENDER BASED VIOLENCE

1

In the framework of the project Educating  Youth On Gender Equality For  Being Promoters Against Gender Based Violence, Youth Act Center have organized on 20th May 2017  thee Final seminar  with guests’ speakers of human rights with discussions about gender equality and gender based violence. Students will also present their works, essays, videos etc. The Final Seminar took place after the training sessions with ...

Read More »

Aktiviteti ” Edukim dhe Inovacion”

rini eksperte

Ditën e premte datë 12 Maj 2017  pranë Qendrës Rinore në qytetin e Korçës, u zhvillua aktiviteti me titull “Edukim dhe Inovacion”. Ky është aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”, projekt i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinise, dhe nga Qendra Yoth Act.   Të ...

Read More »

Aktivitet në Shkollën e Mesme Sandër Prosi mbi Edukimin e Të Rinjve për Barazinë Gjinore

1.

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit  Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore mbështetur  financiarisht nga Grantet e Vogla të Programit Direct Aid (DAP) të qeverisë Australiane, zhvilloi workshopin e pare te projektit i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve  mbi mundësitë e barabarta dhe barazinë gjinore në çdo  nivel të jetës. Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën e Mesme ...

Read More »

Trajnim nga Qendra Youth Act në Shkollën e Mesme “Arben Broci”

3

  Organizata Youth Act në bashkëpunim me Legambiente Vlorë/Albania, zhvilloi sot në kuadër të projektit “Të Rinjtë në Mbrojtje të Natyres” sesionin e trajnimeve mbi edukimin mjedisor me nxenesit e shkollës së mesme “Arben Broci” Tiranë. Tematika e trajnimeve ishte e fokusuar mbi klasifikimin e mbetjeve, pasojat e mbetjeve, riciklimi dhe mbi legjislacionin përkatës kombëtar dhe atë Evropian. Në këtë ...

Read More »

Trajnimet mbi Klasifikim e Mbetjeve Urbane në Gjimnazin Karl Gega.

3

Qendra Youth Act në bashkëpunim me organizatën Legambiente Albania zhvilluan sot ne kuadër të projektit “Të Rinjtë në Mbrojtje të Natyrës”, sesionet e trajnimeve mbi edukimin mjedisor me nxenesit e shkollës profesionale Karl Gega në Tiranë.   Trajnimet u fokusuan mbi klasifikimin e mbetjeve, pasojat e tyre, riciklimi dhe mbi legjislacionin përkatës kombëtar dhe atë Evropian. Gjatë sesioneve nxënësit u ...

Read More »