Bursa

Bursë studimi në Universitetin FORDHAM, NY, SHBA

Fordham_University_5737205

Zyra e Pranimit të Universitetit Fordham ofron një numër të bursave në bazë të meritave dhe nevojave financiare që paraqet çdo studentë në formularin e aplikimit. Bursa International Loyola vihet në dispozicion të studentëve me rezultate të larta akademike të shkollave të mesme të vlerësuara nga testimi SAT. Çmimi është 12.500 $ / vit. Nuk ka asnjë formë të veçantë ...

Read More »