Announcement

Njoftim për Vullnetarë pranë Qendrës Youth Act!

Media-Human-mobile.The development of global communications. Communication in mobile and internet networks

Qendra Jo-fitimprurese Youth Act, me fokus primar në fuqëzimin e rinisë shqiptare, zhvillon dhe organizon nga viti 2013 projekte të ndryshme që kanë lidhje me edukimin e të rinjve, trajnimin, punësimin, shkëmbimin kulturor, kreativitetin dhe mjedisin. Qendra Youth Act ka marrë liçensën të administrojë Kartën Rinore Evropiane në Shqipëri krahas 38 vendeve të tjera evropiane për grupmoshën 14 – 30 ...

Read More »

Thirrje për vullnetarë EVS në Cracow, Poloni.

InfoPack-Strim-1

Youth Act fton të gjithë të rinjtë e interesuar të aplikojnë për projtekte EVS. Organizata Polake STRIM me një experience 15 vjeçare me projekte  rinore, ka hapur thirrje për vullnetarë nga vendet e ndryshme të Europës dhe Ballkanit, nëpërmjet programit European Volunteer Service. Youth Act Center si organizatë partnere  ofron mundësinë për të rinjtë shqiptarë për të aplikuar dhe për ...

Read More »