Announcement

First Regional Thematic Network Forum and Annual Conference

52611633_2276501305972267_6578796712331051008_n

We are pleased to invite you on the First Regional Thematic Network Forum and Annual Conference organised by Youth Act Albania within the project Regional Youth Compact for Europe. The Forum is organized as the regional thematic CSO network initiative fostering youth participation in the EU integration reforms in the Western Balkans. The main objective of the conference is to ...

Read More »

REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

balkan network

                            Regional Youth Compact for Europe is a three year project that aims to empower CSOs, particularly YOUTH organizations in the Western Balkans and Turkey to more effectively participate in policy design and in monitoring the process of EU integration. Center for Democracy Foundation, Balkan Network for ...

Read More »

Programi Kombetar i Praktikave te Punës

17-07-19-12-36-48d_praktika1

Afati i aplikimit është më 28 Korrik 2017. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve ...

Read More »

Konferencë Rinore “Speak UP, Step UP” në Berlin, Gjermani.

berlin_skyline_bei_sonnenuntergang

Puna Rinore Evropiane që fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarinë aktive. 16-18 Tetor 2017. Berlin, Gjermani Afati i aplikimit është data 27 Gusht. Një konferencë në nivel evropian e cila synon të shqyrtojë praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të ...

Read More »

Shkollë Verore për Dizajn në Universitetin Maribor, Slloveni

customLogo

Shkollë Verore  për Dizajn 25 Qershor – 8 Korrik, 2017  Edhe pse studentët dhe të diplomuarit sot fitojnë njohuri cilësore nga fushat e tyre të studimit, ata kanë më pak njohuri dhe aftësi kur ballafaqohen me problemet komplekse. Një nga arsyet është se problemet komplekse nuk përshtaten me modelet e nxënësve të mësuar, një tjetër është se problemet komplekse më ...

Read More »

SOHO – Trajnim Evropian për Njerëzit Mbështetës të programit EVS

SOHO-European-Training-Course-for-EVS-Support-People-Romania

Kurs Trajnimi 17-21 Tetor 2017 | Suedi Afati i fundit i aplikimit është data 4 Shator 2017 SOHO ka për qëllim rritjen e cilësisë së projekteve EVS përmes zhvillimit të kompetencave thelbësore të personave mbështetës. Gjithashtu, ky trajnim do u ofron pjesëmarrësve të saj informacion të përditësuar mbi mundësitë e dhëna nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim. Kursi i ...

Read More »