Announcement

Programi Kombetar i Praktikave te Punës

17-07-19-12-36-48d_praktika1

Afati i aplikimit është më 28 Korrik 2017. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve ...

Read More »

Konferencë Rinore “Speak UP, Step UP” në Berlin, Gjermani.

berlin_skyline_bei_sonnenuntergang

Puna Rinore Evropiane që fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarinë aktive. 16-18 Tetor 2017. Berlin, Gjermani Afati i aplikimit është data 27 Gusht. Një konferencë në nivel evropian e cila synon të shqyrtojë praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të ...

Read More »

Shkollë Verore për Dizajn në Universitetin Maribor, Slloveni

customLogo

Shkollë Verore  për Dizajn 25 Qershor – 8 Korrik, 2017  Edhe pse studentët dhe të diplomuarit sot fitojnë njohuri cilësore nga fushat e tyre të studimit, ata kanë më pak njohuri dhe aftësi kur ballafaqohen me problemet komplekse. Një nga arsyet është se problemet komplekse nuk përshtaten me modelet e nxënësve të mësuar, një tjetër është se problemet komplekse më ...

Read More »

SOHO – Trajnim Evropian për Njerëzit Mbështetës të programit EVS

SOHO-European-Training-Course-for-EVS-Support-People-Romania

Kurs Trajnimi 17-21 Tetor 2017 | Suedi Afati i fundit i aplikimit është data 4 Shator 2017 SOHO ka për qëllim rritjen e cilësisë së projekteve EVS përmes zhvillimit të kompetencave thelbësore të personave mbështetës. Gjithashtu, ky trajnim do u ofron pjesëmarrësve të saj informacion të përditësuar mbi mundësitë e dhëna nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim. Kursi i ...

Read More »

Trajnim në Turqi ” Dritë Horizonti”

call_for_participants_featured_image-720x3901-720x390

Kurs trajnimi 15-24 Qershor 2017. Akçakoca, Turqi Afati i aplikimit: 20 Maj 2017 Data e përzgjedhjes: 22 Maj 2017 Projekti ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë me më pak mundësi si udhëheqës të komuniteteve të tyre përmes punëve krijuese, aktiviteteve ndërkulturore dhe duke u dhënë atyre mundësi për të zbuluar talentet e tyre. Trajnimi do të ndihmojë të rinjtë ...

Read More »

Kurs trajnimi EuroPeers, në Gjermani

bonn_top

Kurs trajnimi EuroPeers në Gjermani Datat: 2-6 Shtator 2017 Vendi: Bonn, Gjermani Afati i aplikimit: 28  Qershor 2017 Një kurs trajnimi për të rinjtë që kanë marrë pjesë në projektet Erasmus + Youth in Action dhe duan të ndajnë përvojat e tyre evropiane me kolegët e tyre. Përshkrim i përgjithshëm Keni qënë pjesë e një Shërbimi Vullnetar Evropian, apo keni marrë  ...

Read More »