BURSË NË PROJEKTIN EUROWEB+

scolarship

THIRRJE PËR APLIKIM PËR BURSË NË PROJEKTIN EUROWEB+

 

Jeni të interesuar për të studiuar jashtë shtetit në një program Master? Projekti Euroweb + e mundëson këtë gjë. Projekti Euroweb + konsiston në një skemë bursash dhe është vazhdim i projektit Euroweb i programit Erasmus Mundus. Më datë 1 Nëntor 2016 janë hapur thirrjet për aplikim për bursa.

Studentët e Universitetit të Tiranës mund të aplikojnë për bursë në programin master, në një prej universiteteve pjesëmarrëse në këtëprojekt.

Për më shumë mbi universitetet partnere të Euroweb dhe ofertën e tyre akademike vizitoni http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=partners  ose http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php….

Studentët nga UT mund të aplikojë si TG2.

Bursa përfshin:
– Kompensimin mujor prej 1000 euro;
– Kostot e transportit në varësi të distancës. Për më shumë referohuni http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php…

Për t’u njohur me dokumentacionin e kërkuar vizitoni: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php…

I gjithë aplikimi është online: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/application/applicant/

Afati i fundit për aplikim: 20 Janar 2017.

Për më shumë informacion vizitoni: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/

Ju urojmë suksese!