Bursat e financuara nga Universiteti OREGON për studentët ndërkombëtarë!

OREGON

Në Universitetin e Oregonit studjojnë afërsisht 3,200 studentë ndërkombëtarë nga 103 vende të botës. Ky universitet ofron mundësi studimi në fushat: biznes, biologji, arsim, arkitekturë, gazetari dhe mbi 300 programe akademike.

Çdo student, i cili demostron nevojë financiare apo rezultate larta akademike është i ftuar aplikojë programin e bursave UO

Studentët ndërkombëtarë interesuar për studime UO për vitin akademik  2017-18, duhet aplikojnë brenda  datës 15 Janar, 2017. Aplikimet janë hapur fillim Tetorit.

Për tu njohur mbi kriteret dhe proçedurën e aplikimit mund vizitoni faqen zyrtare këtu