Blog Page

First Regional Thematic Network Forum and Annual Conference

52611633_2276501305972267_6578796712331051008_n

We are pleased to invite you on the First Regional Thematic Network Forum and Annual Conference organised by Youth Act Albania within the project Regional Youth Compact for Europe. The Forum is organized as the regional thematic CSO network initiative fostering youth participation in the EU integration reforms in the Western Balkans. The main objective of the conference is to ...

Read More »

REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

balkan network

                            Regional Youth Compact for Europe is a three year project that aims to empower CSOs, particularly YOUTH organizations in the Western Balkans and Turkey to more effectively participate in policy design and in monitoring the process of EU integration. Center for Democracy Foundation, Balkan Network for ...

Read More »

Programi Kombetar i Praktikave te Punës

17-07-19-12-36-48d_praktika1

Afati i aplikimit është më 28 Korrik 2017. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve ...

Read More »

Final Seminar EDUCATING YOUTH ON GENDER EQUALITY FOR BEING PROMOTERS AGAINST GENDER BASED VIOLENCE

1

In the framework of the project Educating  Youth On Gender Equality For  Being Promoters Against Gender Based Violence, Youth Act Center have organized on 20th May 2017  thee Final seminar  with guests’ speakers of human rights with discussions about gender equality and gender based violence. Students will also present their works, essays, videos etc. The Final Seminar took place after the training sessions with ...

Read More »

Aktiviteti ” Edukim dhe Inovacion”

rini eksperte

Ditën e premte datë 12 Maj 2017  pranë Qendrës Rinore në qytetin e Korçës, u zhvillua aktiviteti me titull “Edukim dhe Inovacion”. Ky është aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”, projekt i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinise, dhe nga Qendra Yoth Act.   Të ...

Read More »

Aktivitet në Shkollën e Mesme Sandër Prosi mbi Edukimin e Të Rinjve për Barazinë Gjinore

1.

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit  Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore mbështetur  financiarisht nga Grantet e Vogla të Programit Direct Aid (DAP) të qeverisë Australiane, zhvilloi workshopin e pare te projektit i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve  mbi mundësitë e barabarta dhe barazinë gjinore në çdo  nivel të jetës. Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën e Mesme ...

Read More »