Blog Page

REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

balkan network

                            Regional Youth Compact for Europe is a three year project that aims to empower CSOs, particularly YOUTH organizations in the Western Balkans and Turkey to more effectively participate in policy design and in monitoring the process of EU integration. Center for Democracy Foundation, Balkan Network for ...

Read More »

Programi Kombetar i Praktikave te Punës

17-07-19-12-36-48d_praktika1

Afati i aplikimit është më 28 Korrik 2017. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike. Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve ...

Read More »

Final Seminar EDUCATING YOUTH ON GENDER EQUALITY FOR BEING PROMOTERS AGAINST GENDER BASED VIOLENCE

1

In the framework of the project Educating  Youth On Gender Equality For  Being Promoters Against Gender Based Violence, Youth Act Center have organized on 20th May 2017  thee Final seminar  with guests’ speakers of human rights with discussions about gender equality and gender based violence. Students will also present their works, essays, videos etc. The Final Seminar took place after the training sessions with ...

Read More »

Aktiviteti ” Edukim dhe Inovacion”

rini eksperte

Ditën e premte datë 12 Maj 2017  pranë Qendrës Rinore në qytetin e Korçës, u zhvillua aktiviteti me titull “Edukim dhe Inovacion”. Ky është aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”, projekt i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinise, dhe nga Qendra Yoth Act.   Të ...

Read More »

Aktivitet në Shkollën e Mesme Sandër Prosi mbi Edukimin e Të Rinjve për Barazinë Gjinore

1.

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit  Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore mbështetur  financiarisht nga Grantet e Vogla të Programit Direct Aid (DAP) të qeverisë Australiane, zhvilloi workshopin e pare te projektit i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve  mbi mundësitë e barabarta dhe barazinë gjinore në çdo  nivel të jetës. Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën e Mesme ...

Read More »

Konferencë Rinore “Speak UP, Step UP” në Berlin, Gjermani.

berlin_skyline_bei_sonnenuntergang

Puna Rinore Evropiane që fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarinë aktive. 16-18 Tetor 2017. Berlin, Gjermani Afati i aplikimit është data 27 Gusht. Një konferencë në nivel evropian e cila synon të shqyrtojë praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të ...

Read More »