Author Archives: Arber Mustafa

Final Seminar EDUCATING YOUTH ON GENDER EQUALITY FOR BEING PROMOTERS AGAINST GENDER BASED VIOLENCE

1

In the framework of the project Educating  Youth On Gender Equality For  Being Promoters Against Gender Based Violence, Youth Act Center have organized on 20th May 2017  thee Final seminar  with guests’ speakers of human rights with discussions about gender equality and gender based violence. Students will also present their works, essays, videos etc. The Final Seminar took place after the training sessions with ...

Read More »

Aktiviteti ” Edukim dhe Inovacion”

rini eksperte

Ditën e premte datë 12 Maj 2017  pranë Qendrës Rinore në qytetin e Korçës, u zhvillua aktiviteti me titull “Edukim dhe Inovacion”. Ky është aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”, projekt i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinise, dhe nga Qendra Yoth Act.   Të ...

Read More »

Aktivitet në Shkollën e Mesme Sandër Prosi mbi Edukimin e Të Rinjve për Barazinë Gjinore

1.

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit  Edukimi i të Rinjve mbi Barazinë Gjinore mbështetur  financiarisht nga Grantet e Vogla të Programit Direct Aid (DAP) të qeverisë Australiane, zhvilloi workshopin e pare te projektit i cili kishte si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve  mbi mundësitë e barabarta dhe barazinë gjinore në çdo  nivel të jetës. Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën e Mesme ...

Read More »

Konferencë Rinore “Speak UP, Step UP” në Berlin, Gjermani.

berlin_skyline_bei_sonnenuntergang

Puna Rinore Evropiane që fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarinë aktive. 16-18 Tetor 2017. Berlin, Gjermani Afati i aplikimit është data 27 Gusht. Një konferencë në nivel evropian e cila synon të shqyrtojë praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të ...

Read More »

Trajnim nga Qendra Youth Act në Shkollën e Mesme “Arben Broci”

3

  Organizata Youth Act në bashkëpunim me Legambiente Vlorë/Albania, zhvilloi sot në kuadër të projektit “Të Rinjtë në Mbrojtje të Natyres” sesionin e trajnimeve mbi edukimin mjedisor me nxenesit e shkollës së mesme “Arben Broci” Tiranë. Tematika e trajnimeve ishte e fokusuar mbi klasifikimin e mbetjeve, pasojat e mbetjeve, riciklimi dhe mbi legjislacionin përkatës kombëtar dhe atë Evropian. Në këtë ...

Read More »

Shkollë Verore për Dizajn në Universitetin Maribor, Slloveni

customLogo

Shkollë Verore  për Dizajn 25 Qershor – 8 Korrik, 2017  Edhe pse studentët dhe të diplomuarit sot fitojnë njohuri cilësore nga fushat e tyre të studimit, ata kanë më pak njohuri dhe aftësi kur ballafaqohen me problemet komplekse. Një nga arsyet është se problemet komplekse nuk përshtaten me modelet e nxënësve të mësuar, një tjetër është se problemet komplekse më ...

Read More »