4 Arsye të gabuara pse studentët nuk aplikojnë për ndihmë financiare.

aid

Për qëllime  studimi, ndihma financiare përfshihen grante , kredi , bursa  apo ulje, beneficione të veteranëve dhe të gjitha burimet e tjera të financimit përveç dhurata nga miqtë apo të afërmit .

Për fat të keq , disa nga arsyet që vetë studentën kanë dhënë kanë qënë të gabuara dhe i kanë penguar ata të aplikojnë për ndihmë financiare.

{Mëso këshilla si mund të paguash kolegjin}

Mesatarisht në të gjitha llojet e shkollave , 20 për qind e studentëve të universitetit nuk kanë aplikuar për  ndihmë financiare , ndërsa 30 për qind nuk kanë aplikuar për ndihmë federale të studentëve , e cila përfshin dy grante dhe kredi . Studentët që ndjekin shkollat publike dy- vjeçare kishin më pak gjasa për të përfunduar proçesin e ndihmës , ndërsa ata që ndjekin shkollat private kishin më shumë gjasa për të aplikuar për të gjitha llojet e ndihmës financiare .

Ja 4 arsyet e gabuara që pengojnë studentët për të aplikuar për ndihmë financiare.

1. Unë jam i papërshtatshëm për çdo ndihmë financiare . Bazuar në të dhënat e raportit të një studimi amerikan , një nga arsyet kryesore që studentët nuk aplikojnë për ndihmë financiare është se ata supozohet se ishin të papërshtatshëm për ndonjë ndihmë . Kjo thjesht nuk është e saktë .

E vërteta është se vetëm për çdo student i cili merr pjesë në kolegj të paktën gjysmën e një semestri do të kualifikohen , të paktën , për kredi federale të pasubvencionuar .

 Familjet dhe studentët me të ardhura më të larta me shumë gjasë nuk do të kualifikohen për ndihmën  nevojën bazë siç mund të jetë  ndihma Pell Grants dhe kreditë e subvencionuara Stafford , forma të tjera jo nevojës  bazë mund të jenë në dispozicion . Përveç kredive të pasubvencionuar , Parent PLUS dhe Graduate PLUS kredi janë gjithashtu në dispozicion pavarësisht nga të ardhurat .

[Lexoni këto strategji për nxënësit shumë të pasur për ndihmë financiare , por shumë të varfër për kolegj]

Shumë shkolla dhe organizata të tjera gjithashtu ofrojnë ndihmë të bazuar në merita , e cila është ndihma financiare bazuar në arritjet akademike të nxënësve . Së fundi , bursa janë në dispozicion për të gjitha llojet e interesave dhe arsyeve . Ndihma është në dispozicion nëse keni nevojë për të, pavarësisht nga të ardhurat e familjes suaj .

 2. Notat e mia apo rezultatet SAT nuk janë të larta të mjaftueshme për mua për t’u kualifikuar. Programet Federale të ndihmës financiare , qoftë grante ose kredi , nuk kanë si kriter pikët apo notat e larta.

Në fakt , shumica e programeve të ndihmës nevoja bazë nuk kanë komponent kryesor notat e larta. Ndihma federale kërkon nga nxënësit që të mbajnë një klasën me pikë minimale mesatare dhe të bëjë përparim të qëndrueshëm drejt kredencialet e tyre që  të vazhdojnë të marrin ndihmë financiare .

3. Prindërit e mi ose unë nuk kam paraqitur taksat ende. Shumë konsumatorë nuk paraqesin taksat e tyre menjëherë pasi ata marrin W-2s e tyre . Në fakt , shumë konsumatorë  paraqesin me vonesë ose  presin që të dorëzojnë formularët e tyre tatimore deri në fund të verës apo vjeshtës .

Sepse nxënësit kanë nevojë për informacion nga ato taksat e ngritur për të përfunduar Aplikimin  falas për  Ndihmën Federale të Studentit , shumë studentë  supozojmë se ata nuk mund të marrin ndihmë nëse ata ose prindërit e tyre nuk i kanë dorëzuar taksat e tyre ende.

Por ky nuk është rasti . Edhe pa taksa të përfunduara , ju ende mund të paraqesë FAFSA sa më shpejt të jetë e mundur dhe të vlerësojnë informacionin e kërkuar tatimore . Pas paraqitjes së taksave tuaja , atëherë ju do të ndryshoni vlerësimet në aplikimin tuaj FAFSA , sipas nevojës .

Një fjalë kujdes : Mashtrimi për ndihmën e studentit është një shkelje serioze , dhe një që qeveria federale në mënyrë aktive heton dhe ndjek penalisht . Mos injoroni ndryshimin FAFSA tuaj nëse keni pasur të ardhura më të larta përshtatur bruto sesa raportuar fillimisht . Dënimet për të shtrirë në FAFSA përfshijnë $ 20,000 gjobë deri në një kohë burg  pesë vjet për veprën . 

[ Zbuloni se çfarë ju duhet të dini në lidhje me ndryshimet FAFSA .]

4. Unë jam shumë i vjetër . programet federale të ndihmës financiare , si dhe llojet e tjera të ndihmës nuk kanë kërkesa të moshës . Shumë studentë jo-tradicionalë të vërtetë mund të jenë të ligjshëm për ndihmë më shumë se  nxënësit tradicionalë 18- deri 24 -vjeçare , pasi nxënësit e rritur janë konsideruar të pavarur dhe nuk e kanë të nevojshme për të siguruar informacion mbi të ardhurat e prindërve të tyre , si pjesë e aplikimit të ndihmës .