Konferencë Rinore “Speak UP, Step UP” në Berlin, Gjermani.

Puna Rinore Evropiane që fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarinë aktive.

16-18 Tetor 2017. Berlin, Gjermani

Afati i aplikimit është data 27 Gusht.

Një konferencë në nivel evropian e cila synon të shqyrtojë praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të rinjve në Evropë.

Qëllimi i konferencës

Përforcimi i rolit dhe ndikimit të programit Erasmus + Youth in Action në promovimin e qytetarisë aktive dhe vlerave të përbashkëta evropiane duke përfshirë pluralizmin, mosdiskriminimin, tolerancën, drejtësinë, solidaritetin dhe barazinë, duke pasur parasysh qëllimet e programit Erasmus + Youth in Action dhe atyre të shprehur në Deklaratën e Parisit.

Rezultatet e pritshme të konferencës

Shpresohet se konferenca do të jetë një rast për anëtarët e komunitetit të programit Erasmus + Youth in Action në Evropë për të rishikuar dhe ripohuar vizionin e tyre të përbashkët për qëllimin politik dhe qytetar të programit, duke marrë parasysh informacionet e fundit rreth qëndrimeve dhe shqetësimet e të rinjve në Evropë, si dhe praktikën aktuale të edukimit qytetar që po zhvillohet në program.

Për më tepër, pritet që konferenca të japë shtysë për proçeset evropiane që kanë të bëjnë me këto çështje dhe të inkurajojë më shumë integrim midis debateve që po zhvillohen në këto procese përkatëse.

Pjesëmarrësit e konferencës

Konferenca do të mirëpresë deri në 100 pjesëmarrës nga e gjithë Evropa. Kjo konferencë është për ju, nëse korrespondoni me një ose më shumë nga profilet e mëposhtme:

  • Ju aktualisht po zbatoni ose keni zbatuar më parë projektet Erasmus + Youth in Action që kërkojnë të adresojnë sfidat bashkëkohore politike dhe sociale me të rinjtë;
  • Ju punoni direkt me të rinjtë në projekte ose menaxhoni projekte përmes të cilave keni kontakt të gjerë me të rinjtë;
  • Ju jeni duke përdorur (ose keni përdorur) projekte Erasmus + Youth in Action për të zhvilluar qytetarinë aktive të të rinjve, shkrim-leximin politik dhe veprimin shoqëror;
  • Ju jeni drejtues i një organizate, shoqate, institucioni ose rrjeti që promovon në mënyrë aktive vlerat që mbështesin qytetarinë aktive të të rinjve duke përdorur arsimin politik ose me vlerë në fushën e rinisë evropiane;

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të ndajnë përvojat e tyre specifike për të punuar me dhe mbi zhvillimin e punës ndërkombëtare të të rinjve, duke përdorur programin Erasmus + / Youth in Action dhe / ose programe të tjera evropiane të të rinjve. Pjesëmarrësit duhet të punojnë në pozita të përgjegjësisë në organizatat e tyre. Megjithatë, ata mund të jenë profesionistë, vullnetarë, punonjës ose përfaqësues të organizatave të tyre.

PËR MË SHUMË INFORMACION MBI AKTIVITETIN SHKARKONI MATERIALET INFORMUESE MË POSHTË:

PROGRAMI Speak UP, Step UP  

FTESA Speak UP, Step UP

APLIKONI KËTU 

Kontaktoni për pyetje:

Inge Linne

E-Mail: [email protected]

Telefoni: + 49 228 9506269

Kostot

Ky projekt financohet nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim. Të  përzgjedhurit për këtë kurs do të kenë të gjitha shpenzimet (akomodimi, udhëtimi, viza, etj.)

Ky trajnim finacohet nga programi Erasmus +